site
stats
X
뉴스 기독교 경제 Tech 라이프 오피니언 크리스천 잡스 포토 비디오
미주한인교회주소록 > Home
ZIPCODE
목회자명
교회명
뉴욕중부교회 | The Korean Joong Bu Presby. Church of NY
  • 252-00 Horace Harding Express, Little Neck , NY11362    T (718) 279-2757  F (718) 279-1823
  • 담 임 목 사 김재열 (JAE YEOL KIM)
  • 소 속 교 단 미주한인예수교장로회(KAPC)
  • 홈 페 이 지 www.joongbu.org
  • 이  메  일 jyk@iname.com
Real Time Analytics
Web Analytics